هاب سوئیچ 5 کانال و 9 کانال POE دار

120,000 تومان

New product

hub 5,9 ch POE

  • هاب سوئیچ 5 کانال و 9 کانال POE
  • جنس عالی 10/100
  • قیمت: 120000 و 180000 تومان

More details

گزینه های موجود

  • هاب سوئیچ 5 کانال و 9 کانال POE
  • جنس عالی 10/100

نوشتن نقد و نظر

هاب سوئیچ 5 کانال و 9 کانال POE دار

هاب سوئیچ 5 کانال و 9 کانال POE دار

  • هاب سوئیچ 5 کانال و 9 کانال POE
  • جنس عالی 10/100
  • قیمت: 120000 و 180000 تومان
لغزنده