ميكروفن سيمي با کیفیت ضبط عالی

15,000 تومان

New product

M 50

  • ميكروفن سيمي با کیفیت ضبط عالی
  • کوچگ و ندید

More details

گزینه های موجود

  • ميكروفن سيمي با کیفیت صدای عالی
  • کوچگ و ندید

نوشتن نقد و نظر

ميكروفن سيمي با کیفیت ضبط عالی

ميكروفن سيمي با کیفیت ضبط عالی

  • ميكروفن سيمي با کیفیت ضبط عالی
  • کوچگ و ندید
لغزنده